Arddangosfa Ewro 2016 / Euro 2016 Exhibition

"Together Stronger"

Roedd haf 2016 yn un bythgofiadwy i ni yng Nghymru, un y gwnaf i fyth anghofio. Tra roeddwn allan yn Ffrainc, roedd Joe Ledley a Wayne Hennessey wedi bod yn fy mhen, i beintio llun o’r ddau - oherwydd y llwyddiant ges i byth  y cyfle!

Ar ôl dychwelyd adref a chael amser i feddwl am beth oedd wedi ei gyflawni a'i brofi gan y garfan, staff a'r cefnogwyr; mi benderfynais fod y cyfnod hwn yn ein hanes yn llawn haeddu cael ei gofnodi ar gynfas.

Dwi wedi ceisio cyfleu'r ymdeimlad o 'gyda'n gilydd yn gryfach' - felly does neb yn ganolog yn y llun, doedd dim un unigolyn yn ganolog i'r llwyddiant. Y 'wal goch' yn gefndir, Ash, Gareth, Osian, Chris, Arron, Joe, Hal..... gydag unigolion llai adnabyddus ond allweddol fel Mark Evans (sydd wedi ei godi) ac Ian Gwyn Hugh a gafodd y fraint o siarad y Gymraeg am y tro cyntaf erioed mewn cynhadledd twrnamaint pêl droed rhyngwladol.

Bydd y llun gwreiddiol yn cael ei arddangos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth o fis Mawrth 2017 fel rhan o arddangosfa 'Arwyr Cymru'. Mae printiadau ar gael o’r siop ar lein a bydd canran o’r elw yn mynd tuag at Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd.

Mae wedi cymryd dros 5 mis i mi ei gwblhau a dwi yn mawr obeithio fy mod wedi llwyddo i wneud cyfiawnder a phawb fu'n chwarae eu rhan yn un o lwyddiannau mwyaf hanesyddol ein gwlad.

Yn ystod haf 2018 byddaf yn arddangos casgliad o baentiadau gwreiddiol yn Oriel Môn, Llangefni fydd yn cynnwys cyfres atgofion o 'Ewro 2016' a rhai o gymeriadau mwyaf amlwg carfan tim pel droed Cymru. Dyma ambell engraifft o'r gwaith hyd yma. 

Cymru am byth! 
  
The summer of 2016 will go down in Welsh history; it's certainly one that I will never forget. Whilst I was away in France, Joe Ledley and Wayne Hennessey were pestering me to paint them, due to the success I didn't get the time!

It was only after returning home that the reality of what we had just achieved and experienced as players, back room staff and fans, started to sink in. I realised that this moment in our history fully deserved to be captured on canvas.

My aim was to convey - "together stronger". No one individual in the painting stands out, as everyone was central to the success. The 'red wall' as the backdrop to players and staff; Ash, Gareth, Osian, Chris, Arron, Joe, Hal..... and less known, but key individuals such as Mark Evans (aloft) and Ian Gwyn Hughes who was the first person ever to address a conference at a major international football tournament through the medium of Welsh.

The original painting will be on display at the National Library of Wales, Aberystwyth from March 2017 as part of the 'Wales Legends’ exhibition. Prints are available through the online shop and part of the proceeds will be donated to the Children’s Ward at Ysbyty Gwynedd.

It has taken me over 5 months to complete, I just hope that I've been able to capture and do justice to all who contributed towards one of our nations greatest ever achievements.

During the summer of 2018 I will be exhibiting a collection of original paintings at Oriel Môn, Llangefni. The collection will include my own memories from 'Euro 2016' and portraits of the squad's  'characters'. Below are some examples of my work.

Cymru am byth!