cysylltwch

contact

Os hoffech archebu print ewch ir siop ar lein neu maent ar werth yn:
 
Byddaf yn rhyddhau casgliad newydd o waith gwreiddiol yn ystod haf 2018
If you wish to order prints please go to the online shop.They are also available at:

 I will be releasing a new collection of originals during the summer of 2018