amdanaf / about 

Magwyd Owain Fôn Williams yn Nyffryn Nantlle yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae’n gôl-geidwad proffesiynol gyda chlwb Indy Eleven yng nghyngrair USL yn yr UDA. Mae hefyd yn gôl-geidwad rhyngwladol ac yn aelod o garfan tîm pêl droed cenedlaethol Cymru fu gyraedd rownd gyn-derfynnol Ewro 2016.
 
Er mwyn ceisio gwireddu ei freuddwyd o gael gyrfa fel gôl-geidwad, gadawodd Owain yr ysgol a'i gartref yn Nyffryn Nantlle yn 16 mlwydd oed ac arwyddo ei gytundeb proffesiynol cyntaf gyda chlwb Crewe Alexandra.

Yn un ar hugain mlwydd oed, gadawodd Crewe ac ymuno gyda Stockport County gan sefydlu eu hun fel prif golwr y clwb, aeth ymlaen i’w cynrychioli 82 o weithiau. Cafodd hefyd gyfnodau gyda chlybiau Bury a Rochdale. Treuliodd bedwar tymor gyda Tranmere Rovers gan wneud 161 o ymddangosiadau i'r tîm cyntaf. Mae hefyd wedi ennill nifer o gapiau i dimau dan 17, 19 a 21 Cymru.

Mae’r straen corfforol a meddyliol sydd yn gysylltiedig a bod yn gôl-geidwad proffesiynol wedi dod ag Owain a pheintio yn agos iawn at eu gilydd "mae yn fodd o ymlacio a chael bod yn hollol rhydd" o ofynion bywyd bob dydd.

Wedi iddo orfod gadael ei gartref yn Nyffryn Nantlle yn 16 oed, mae peintio hefyd wedi galluogi i Owain gysylltu gyda’r ymdeimlad cryf sydd ganddo am bobol, amgylchedd, hanes a diwylliant ei filltir sgwâr yn Nyffryn Nantlle a Chymru.

Mae’n cael ei ysbrydoliaeth o'r ymdeimlad o ‘berthyn’, i’w gŷn-deidiau a weithiodd yn chwareli llechi Dyffryn Nantlle, bond brawdoliaeth, yr amgylchedd naturiol lle magwyd a’i falchder mewn hunaniaeth Gymreig.

Wrth edrych i'r dyfodol mae Owain yn gobeithio cael llwyddiant ar ac oddi ar y cae. Rhwng y pyst mae yn gobeithio llwyddo gyda Indy Eleven a Chymru.
 

 
 
 
 
Owain Fôn Williams was born and raised in Dyffryn Nantlle, North West Wales. He is currently a professional goalkeeper with USL side Indy Eleve, a full Welsh international and part of the Wales international squad who reached the semi-finals of Euro 2016 in France.

At the age of 16, to pursue his childhood dream of becoming a goalkeeper, Owain left the fond surroundings of Dyffryn Nantlle and signed his first professional contract with Crewe Alexandra.

At the age of 21 he left Crewe to pursue first team football opportunities with Stockport County where he became the clubs number 1 and made 82 senior appearances. He also spent successful loan spells at Bury and Rochdale. Owain spent 4 seasons with Tranmere Rovers making 161 senior appearances.  He has also won numerous Wales Under 17,19 and 21 caps.


The physical and mental strains of being a professional football goalkeeper has brought Owain closer to his passion for painting, in his own words, it is “ isolation and relaxation” from the demands of everyday life.

Having moved away from home at the age of 16, art has also allowed Owain to connect with the bond that he has for the people, environment, history, and culture of Dyffryn Nantlle and Wales.

He gains inspiration from the sense of belonging; to the generations of his family that worked in the hardship of the slate quarries, the bond of brotherhood, the natural and living environment where he grew up and his pride in Welsh national identity.

For the future, Owain hopes for success on and off the pitch. Between the sticks his aim is to succeed at Indy Eleven and Wales